چرخه عمر محصول
Posted in بازاریابی

چرخه عمر محصول چرخه عمر محصول (…

ادامه مطلب ‌ ‌ چرخه عمر محصول و استراتژی‌های آن

چرخه عمر محصول و استراتژی‌های آن

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر
Posted in بازاریابی

تعريف بازاريابي: صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی…

ادامه مطلب ‌ ‌ صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر

ابعاد مارکتینگ
Posted in بازاریابی

ابعاد مارکتینگ : باﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ : عبارت است…

ادامه مطلب ‌ ‌ ابعاد مارکتینگ

ابعاد مارکتینگ

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات
Posted in بازاریابی

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات یکی از…

ادامه مطلب ‌ ‌ ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری
Posted in بازاریابی تبلیغات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری استراتژی…

ادامه مطلب ‌ ‌ استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM
Posted in بازاریابی

‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM…

ادامه مطلب ‌ ‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM