طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی
Posted in بازاریابی

طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی…

ادامه مطلب ‌ ‌ طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی

طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی

آمیخته‌های بازاریابی Jerome McCarthy
Posted in بازاریابی

چهار پی (4Ps) آمیخته‌های بازاریابی آمیخته‌های…

ادامه مطلب ‌ ‌ آمیخته‌های بازاریابی Jerome McCarthy

آمیخته‌های بازاریابی Jerome McCarthy

جایگاه سازی در بازاریابی
Posted in بازاریابی تبلیغات

جایگاه سازی در بازاریابی چیست ؟…

ادامه مطلب ‌ ‌ جایگاه سازی در بازاریابی

جایگاه سازی در بازاریابی

چرخه عمر محصول
Posted in بازاریابی

چرخه عمر محصول چرخه عمر محصول…

ادامه مطلب ‌ ‌ چرخه عمر محصول و استراتژی‌های آن

چرخه عمر محصول و استراتژی‌های آن

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر
Posted in بازاریابی

تعريف بازاريابي: صفر تا صد آمیخته‌های…

ادامه مطلب ‌ ‌ صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر

ابعاد مارکتینگ
Posted in بازاریابی

ابعاد مارکتینگ : باﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ : عبارت…

ادامه مطلب ‌ ‌ ابعاد مارکتینگ

ابعاد مارکتینگ

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات
Posted in بازاریابی

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات یکی…

ادامه مطلب ‌ ‌ ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری
Posted in بازاریابی تبلیغات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری…

ادامه مطلب ‌ ‌ استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM
Posted in بازاریابی

‌ سطوح تعالی سازمانی به روش…

ادامه مطلب ‌ ‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM