چو موی سپیدش را دیدم، دریافتم قطره ای هستم در برابر دریا

طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی
Posted in بازاریابی

طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی…

ادامه مطلب ‌ ‌ طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی

طبقه بندی طبقات اجتماعی در بازاریابی

آمیخته‌های بازاریابی Jerome McCarthy
Posted in بازاریابی

چهار پی (4Ps) آمیخته‌های بازاریابی آمیخته‌های…

ادامه مطلب ‌ ‌ آمیخته‌های بازاریابی Jerome McCarthy

آمیخته‌های بازاریابی Jerome McCarthy

جایگاه سازی در بازاریابی
Posted in بازاریابی تبلیغات

جایگاه سازی در بازاریابی چیست ؟…

ادامه مطلب ‌ ‌ جایگاه سازی در بازاریابی

جایگاه سازی در بازاریابی

اهداف تبلیغات تجاری
Posted in تبلیغات

کارایی تبلیغات استراتژی‌های هزینه و موفقیت…

ادامه مطلب ‌ ‌ استراتژی‌های هزینه و موفقیت در تبلیغات

استراتژی‌های هزینه و موفقیت در تبلیغات

اهداف تبلیغات تجاری
Posted in تبلیغات

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در تبلیغات ﺑﺮﺭﺳﯽ…

ادامه مطلب ‌ ‌ اهداف تبلیغات تجاری

اهداف تبلیغات تجاری

طراحی کمپین تبلیغاتی
Posted in برندینگ تبلیغات

کاربرد مدل تبلیغاتی 5M طراحی کمپین…

ادامه مطلب ‌ ‌ طراحی کمپین تبلیغاتی و مدل 5M

طراحی کمپین تبلیغاتی و مدل 5M

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ برند و اصول مدیریت تبلیغات
Posted in برندینگ تبلیغات

استراتژی‌های برند استراتژی برند و اصول…

ادامه مطلب ‌ ‌ استراتژی برند و اصول مدیریت تبلیغات

استراتژی برند و اصول مدیریت تبلیغات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ برند
Posted in برندینگ

ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺭﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ مدیریت برند…

ادامه مطلب ‌ ‌ مدیریت برند و برندینگ

مدیریت برند و برندینگ

فرق برند و نام تجاری
Posted in برندینگ

تعریف برند فرق برند و نام…

ادامه مطلب ‌ ‌ فرق برند و نام تجاری

فرق برند و نام تجاری

چرخه عمر محصول
Posted in بازاریابی

چرخه عمر محصول چرخه عمر محصول…

ادامه مطلب ‌ ‌ چرخه عمر محصول و استراتژی‌های آن

چرخه عمر محصول و استراتژی‌های آن

معرفی کتاب اعترافات یک تبلیغاتچی
Posted in تبلیغات دانلود‌های تخصصی معرفی کتاب

معرفی و دانلود کتاب اعتراف‌های یک…

ادامه مطلب ‌ ‌ معرفی و دانلود کتاب اعتراف‌های یک تبلیغاتچی

معرفی و دانلود کتاب اعتراف‌های یک تبلیغاتچی

ارتباط مخاطب هدف با استراتژی ارتباطات
Posted in تبلیغات

مخاطب هدف و استراتژی پس از…

ادامه مطلب ‌ ‌ ارتباط مخاطب هدف با استراتژی ارتباطات

ارتباط مخاطب هدف با استراتژی ارتباطات