Churn Rate چیست

churn rate

Churn Rate چیست ؟

نرخ اصطکاک یا نرخ خستگی: به معنای وسیعتر آن، اندازه گیری از تعداد افراد یا اقلام منتقل شده از یک گروه جمعی در یک دوره خاص است.

Churn Rate یکی از دو عامل اصلی است که سطح پایدار مشتریان را که یک کسب و کار پشتیبانی می کند، تعیین می کند.

churn rate
churn rate

این اصطلاح در بسیاری از زمینه ها استفاده می شود، اما بیشتر در مورد کسب و کار با توجه به پایگاه مشتری قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.

مثلا در کسب و کارهایی با یک مدل خدمات مبتنی بر مشترک مانند شبکه های تلفن همراه و اپراتورهای تلویزیون پرداخت می شود.

این اصطلاح نیز برای اشاره به گردش مالی شرکت کنندگان در شبکه های همکار به شبکه استفاده می شود.

Rate Churn یک ورودی به مدلسازی طول عمر مشتری می باشد و می تواند بخشی از یک شبیه ساز باشد که برای اندازه گیری بازده سرمایه گذاری بازاریابی با استفاده از مدل سازی ترکیبی بازاریابی استفاده می شود.

Churn Rate چیست ؟

Author: A.Biz