انسان شناسی و تبلیغات

انسان شناسی و تبلیغات

انسان شناسی و تبلیغات

انسان شناسی و تبلیغات : انسان شناسی ( Anthropology ) توجه را به این حقیقت معطوف می کند که ممکن است چیزی به عنوان ماهیت جهانشمول انسان وجود نداشته باشد.

تمام رفتارها به وسیله فرهنگ ( Culture ) تعیین می شود و تفاوت های فرهنگی، سبک های ارتباطی متفاوتی را می طلبند.

دیموج بر روی تفاوتهای فرهنگی در ارتباط با تبلیغات ( Advertising ) تمرکز نمود و مدل پنج بعدی هافستد برای فرهنگ را بکار برد.

انسان شناسی و تبلیغات

به منظور حداکثر نمودن اثربخشی تبلیغات، باید مفروضات فرهنگ محلی و سبک های ارتباطی در تبلیغات انعکاس یابند و مطالعات اثربخشی تبلیغات نیز بایستی به فرهنگ حساس باشد.

این مدل، پنج بعد از فرهنگ را شناسایی می کند که می تواند ارتباطات تبلیغات را تحت تاثیر قرار دهد:

  • فاصله قدرت
  • فردگرایی در مقابل جمع گرایی
  • مرد گرایی در مقابل زن گرایی
  • اجتناب از عدم اطمینان
  • گرایش بلند مدت

اگر بعد زمینه فرهنگی پر محتوا و کم محتوا هم اضافه شود، می توان شروع به کشف پیچیدگی در برقراری ارتباط با افراد فرهنگ های مختلف نمود.

دیموج بیان کرد که تمام مدل هایی که به بررسی این موضوع می پردازند که تبلیغات چگونه موثر واقع می شود، به وسیله فرهنگ محدود می شوند.

‌‍

فرهنگ و تبلیغات

در بعضی فرهنگها فرض می شود که تبلیغ به طور طبیعی تشویق کننده است، در حالی که در دیگر فرهنگ ها تصور می شود که تبلیغ به دنبال ایجاد اعتماد است.

نقش تصاویر در مقابل کلمات در انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط و همچنین شیوه ای که افراد به پردازش اطلاعات می پردازند، در میان فرهنگ های مختلف متفاوت است.

نتیجه گیری کلی این است که به منظور حداکثر نمودن اثربخشی تبلیغات، باید مفروضات فرهنگ محلی و سبک های ارتباطی در تبلیغات انعکاس یابند و مطالعات اثربخشی تبلیغات نیز بایستی به فرهنگ حساس باشد.

Author: تبلیغاتچی

هدف ما ارائه بهترین راهکارها برای پیشرفت و توسعه کارفرمایانمان است، بطوری که تبدیل به بزرگترین شرکت مشاوره در زمینه تبلیغات و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *