رسانه شناسی و تبلیغات رادیو و تلویزیونی

رسانه شناسی و تبلیغات رادیو و تلویزیونی

تعریف رسانه

تعریف رسانه در رسانه شناسی و انواع رسانه‌ها ( رسانه شناسی و تبلیغات رادیو و تلویزیونی ) : رسانه یا Media در لغت به معنی رساندن است و به آن دسته از وسایلی گفته میشود كه انتقال دهنده فرهنگها و افكار عده‌اي باشد، رسانه از تمدن‌هاي جدید بوجود آمده و مورد توجه است.

اكنون آنچه كه مصداق این تعریف است وسایلی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، CD ها، ویدئو و… میباشد .

رسانه-شناسی-و-تبلیغات-تلویزیونی
رسانه شناسی و تبلیغات رادیو و تلویزیونی

تبلیغات تلویزیونی

همانند برنامه‌هاي تلویزیون، تبلیغات تلویزیونی نیز میتوانند با ترتیبات گوناگونی پخش شوند.

تبلیغ كنندگان تلویزیونی میتوانند آگهی‌هاي تجاري خود را توسط جدول زمانی پخش شبكه، جدول زمانی پخش محلی، جدول زمانی پخش سیستم كابلی یا شبكه‌هاي بدون سیم عرضه كنند.

محاسن و معايب تلويزيون

محاسن

تبلیغ كنندگان مبالغ زیادي براي آگهی‌هاي تلویزیونی، سرمایه گذاري نخواهند كرد، مگر اینكه اطمینان داشته باشند كه این تبلیغات موثر خواهند بود.

قوت‌هاي اصلی تلویزیون كه آن را به عنوان یك وسیله تبلیغی، جذاب میكند، عبارتند از :
كارایی هزینه
تاثیر
نفوذ

كارایی هزینه

اغلب تبلیغ كنندگان، تلویزیون را به چشم كارا ترین راه براي ارسال یك پیام تجاري میبینند.

امتیاز عمده تلویزیون دسترسی گسترده آن است.

میلیونها نفر از مردم تقریبا مرتب تلویزیون تماشا میكنند.

تلویزیون نه تنها به درصد زیادي از مردم دست مییابد، بلكه به كسانی كه به شكل موثر به رسانه‌هاي چاپی دسترسی ندارند نیز میرسد.

تاثیر

دیگر امتیاز تلویزیون، تاثیر نیرومندي است كه از طریق تعامل بین دیدن و شنیدن ایجاد میشود.

این خصوصیت موجب سطحی از درگیري مصرف كننده میشود كه اغلب یادآور تجربه خرید كردن، از جمله مواجهه با یك فروشنده تشویق كننده است.

تلویزیون، همچنین به دلیل حالت‌هاي ممكن متعدد تركیبات دیدن، شنیدن، رنگ، حركت و داستان، نسبت به خلاقیت، انعطاف پذیري بسیاري نشان میدهد.

تلویزیون داراي قابلیت فوق العاده داستان پردازي است، زیرا میتواند محصولات معمولی را مهم، هیجان انگیز و جالب توجه جلوه دهد.
به عبارت دیگر، تلویزیون میتواند در صورتی كه تبلیغ دوست داشتنی باشد، یک تداعی مثبت با حمایت كننده مالی به وجود آورد.

نفوذ

آخرین حسن تلویزیون آن است كه این وسیله به یك وجه عمده فرهنگ ما تبدیل شده است.

براي اغلب آمریكایی‌ها، تلویزیون یك منبع مهم براي خبر، سرگرمی و آموزش است.

این دستگاه به اندازه‌اي با وجودمان عجین شده است كه بیشتر دوست داریم شركت‌هایی را كه در تلویزیون، تبلیغ میكنند، باور كنیم.

معايب

علیرغم كارایی تبلیغات تلویزیونی، تلویزیون مشكلاتی نیز با خود به همراه دارد، از جمله هزینه بالا، شلوغی، مخاطبان ناخواسته و انعطافناپذیر بودن آن.

رسانه شناسی و تبلیغات رادیویی
رسانه شناسی و تبلیغات رادیو و تلویزیونی

تبليغات راديويي

تبلیغات رادیویی در شبكه‌هاي سراسري و بازارهاي محلی انجام میگیرد.

رادیوي شبكهاي، گروهی سازمان وابسته محلی‌اند كه از طریق سیم‌هاي تلفن و ماهواره به یك یا چند شبكه سراسري متصلند.

این شبكه، برنامه‌هاي شبكهاي همزمان عرضه میكند كه در مقایسه با برنامه‌هاي شبكه تلویزیونی كاملا محدودند.

محاسن و معايب راديو

رادیو مناسب هر تبلیغ كننده‌اي نیست، بنابراین مهم است كه قوت‌ها و ضعف‌هاي مربوط به این رسانه درك شود.

محاسن

مخاطبان هدف

مهمترین امتیاز رادیو آن است كه از طریق ارائه برنامه هاي تخصصی به انواع خاصی از مخاطبان دسترسی پیدا میكند.

به علاوه رادیو میتواند با قسمت‌هاي مختلف كشور سازگار شود و در اوقات مختلف روز به افراد دست یابد.

براي مثال، این رسانه وسیله مطلوبی براي دسترسی به مردم در هنگام رانندگی به طرف محل كار و هنگام بازگشت از كار است.

این فواصل زمانی كه به عنوان زمان رانندگی شناخته شده است، براي اغلب تبلیغ كنندگان، بهترین مخاطبان را فراهم میآورد.

سرعت و انعطاف پذیري

سرعت و انعطافپذیري رادیو قبلا یادآوري شد.

از میان همه رسانه‌ها، رادیو كوتاه ترین دوره مهلت را داراست كه بنابر آن ارائه متن نوشته شده میتواند هرچه نزدیك‌تر به زمان پخش باشد.

این انعطاف پذیري به تبلیغ كنندگان امكان میدهد تا آگهی خود را با شرایط بازار محلی، رویدادهاي خبري جاري، و حتی آب وهوا تنظیم كنند.

براي مثال، یك فروشگاه ابزارآلات به سرعت میتواند صبح، بعد از كولاك برف، ترویج پارو را انجام دهد.

هزینه‌ها

رادیو احتمالا حداقل هزینه را در مقایسه با سایر رسانه‌ها دارد.

به دلیل آنكه هزینه‌هاي زمان پخش، كم است، تكرار گسترده امكان پذیر است.

به علاوه هزینه تولید یك آگهی تجاري رادیویی، به خصوص اگر پیام توسط یك مجري ایستگاه محلی خوانده شود، ممكن است كمتر هم باشد.

هزینه‌هاي كم و دسترسی به گروه هاي هدف منتخف رادیو، آن را به یك رسانه حمایت كننده عالی تبدیل كرده است.

در حقیقت، مناسب ترین نقش براي اغلب تبلیغات رادیویی، نقش حمایتی آن است.

تصویرسازي ذهنی

یك امتیاز مهم رادیو، امكانی است كه براي تصور پردازي به شنونده می دهد.

رادیو از واژه‌ها، جلوه‌هاي صوتی، موسیقی، و تنظیم مایه‌هاي صدا استفاده میكند تا شنوندگان را قادر سازد كه تصویر موردنیاز خود را از آنچه اتفاق میافتد، ایجاد كنند.

درجه بالاي پذیرش

آخرین امتیاز رادیو، پذیرش بالاي آن در سطح محلی است.

تا حدودي به دلیل ماهیت كنش پذیر آن، از رادیو به طور عادي به عنوان یك رسانه بی آزار نام برده میشود.

مردم، ایستگاه‌هاي رادیویی دلخواه و شخصیت‌هاي رادیویی محبوب خود را دارند كه مرتبا به آنها گوش میدهند.

پیام‌هاي فرستاده شده توسط این افراد است كه آنها را بیشتر مستعد پذیرش و به خاطر سپردن میكند.

مطالب بیشتر درباره قدرت شخصیتهاي محبوب رادیویی در بخش موضوعات و دیدگاه هاي دیگر گفته میشود.

معايب

بی‌توجهی

رادیو بدون عیب و ایراد نیست.

به دلیل آنكه رادیو مطلقا یك رسانه شنیداري است، پیام‌هاي آن گذراست و آگهی‌هاي تجاري ممكن است شنیده نشوند یا فراموش شوند.

بیشتر شنوندگان، رادیو را به عنوان یك پس زمینه خوشایند، تعبیر میكنند و با دقت به آن گوش نمیدهند.

فقدان جنبه دیداري

محدودیت‌هاي موجود صوتی ممكن است همچنین مانع جریان خلاقیت شود.

بدیهی است محصولاتی كه به خاطر پی بردن به ارزش آن باید نمایش داده یا دیده شوند، براي تبلیغات رادیویی مناسب نیستند.

خلق آن دسته از تبلیغ‌هاي رادیویی كه شنونده را ترغیب به دیدن محصول میكند، چالشی مشكل است.

كارشناسان عقیده دارند كه استفاده از شوخی، موسیقی و جلوه‌هاي صوتی ممكن است موثرترین راه براي انجام این كار باشد.

شلوغی

ازدید ایستگاه‌هاي رادیویی رقیب، در تركیب با تكرارهاي شدید، ازدحام زیادي در تبلیغات رادیویی ایجاد كرده است.

افزون بر آن، در سایه این واقعیت كه شنوندگان رادیو گرایش دارند تا توجه خود
را میان فعالیت‌هاي گوناگون تقسیم كنند، این شلوغی، احتمال آن را كه پیام شنیده یا درك شود به طور عمده‌اي كاهش می دهد.

مشكلات مربوط به زمانبندي و خرید

آخرین نقص رادیو، پیچیدگی زمانبندي و خرید زمان آن است.

نیاز به خرید زمان در چندین ایستگاه، زمان بندي تبلیغ و پیگیري آن را خیلی پیچیده میسازد.

ثبت موارد درخصوص كنترل نرخهاي غیراستاندارد، تایید صورت حسابها براي پرداخت، و صدور صورتحساب مشتریان، میتواند یك وظیفه گیج كننده باشد.

خوشبختانه، كامپیوترها و نمایندگی‌هاي ایستگاه‌هاي بزرگ به كاهش بیشتر این هرج و مرج كمك كرده است.

Author: تبلیغاتچی

هدف ما ارائه بهترین راهکارها برای پیشرفت و توسعه کارفرمایانمان است، بطوری که تبدیل به بزرگترین شرکت مشاوره در زمینه تبلیغات و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *