سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM :
( EFQM ( European Foundation for Quality Management یا بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت.

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM را میتوان بطور خلاصه در پنج معیار زیر تعریف کرد:

معیار رهبری:

رهبران ماموریت، چشم انداز، ارزش ها و اخلاقیات را توسعه داده و خود به عنوان الگو عمل می کنند.

رهبران، سیستم مدیریت و عملکرد سازمان را تعریف، پایش و بازنگری کرده، بهبود می دهند.

رهبران، ذینفعان بیرونی سازمان را می شناسند و فعالانه با آنها در تعامل هستند.

رهبران با همراهی کارکنان سازمان، فرهنگ تعالی را تقویت می کنند.

و …

معیار استراتژی:

استراتژی ها مبتنی بر ارزیابی، تحلیل و درک نیازها و انتظارات ذینفعان و محیط بیرونی است.

استراتژی ها مبتنی بر ارزیابی، تحلیل و درک عملکرد درونی و قابلیت های سازمانی است.

استراتژی ها و خط مشی های پشتیبان توسعه یافته، بازنگری و به روز می شود.

استراتژی ها و خط مشی های پشتیبان آن، با ذینفعان درمیان گذاشته شده و اجرا و پایش می شود.

و …

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

معیار کارکنان:

برنامه های کارکنان، استراتژی سازمان را پشتیبانی می کند.

دانش و قابلیت های کارکنان توسعه می یابد.

کارکنان، همسو شده، مشارکت داده شده و توانمند می شود.

کارکنان در سراسر سازمان به طور موثر ارتباط برقرار می کنند.

و …

معیار مشارکت ها و منابع:

شرکا و تامین کنندگان، برای منافع پایدار مدیریت می شوند.

منابع مالی برای تضمین موفقیت پایدار مدیریت می شوند.

ساختمان ها، تجهیزات، مواد و منابع طبیعی به روشی پایدار مدیریت می شوند.

فناوری برای پشتیبانی از تحقق استراتژی مدیریت می شود.

و …

معیار فرآیندها، محصولات و خدمات:

فرآیندها به منظور بهینه سازی ارزش برای ذینفعان، طراحی و مدیریت می شوند.

محصولات و خدمات به منظور خلق ارزش بهینه برای مشتریان توسعه می یابند.

محصولات و خدمات به طور اثربخش، ترویج و بازاریابی می شوند.

محصولات و خدمات تولید، تحویل و مدیریت می شوند.

و …

Author: A.Biz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *