صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر

تعريف بازاريابي:

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر ، كاتلر در كتاب خود بازاريابي را اين گونه تعريف مي كند:

بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است كه به وسيله آن افراد و گروه ها از طريق توليد و مبادله كالا با يكديگر،به امر تامين نيازها و خواسته های خود اقدام مي كنند.

Philip Kotler

توسعه آميخته بازاريابی Marketing mix

پس از آنكه شركت، راهبردي عمومی رقابتی بازاریابی را برگزید، آماده است تا طرح ریزی جزئیات آمیخته بازاریابی را آغاز كند.

آمیخته بازاریابی عبارت است از :

مجموعه ابزارهای تاكتیكی بازاریابی قابل كنترل كه شركت به كار میگیرد تا پاسخ موردنظر را در بازار هدف، ایجاد كند.

آمیخته بازاریابی دربرگیرنده هر چیزی است كه شركت میتواند با استفاده از آن بر تقاضا برای محصول خود، تأثیر بگذارد.

امكانات، متغیرها و ابزارهای متعدد در این عرصه وجود دارد كه میتوان آنها را به چهار دسته، معروف به چهار پی ( 4Ps ) دسته بندی كرد: محصول، قیمت، مكان، ارتقاء و ترویج.

محصول Product

محصول به معناي كلیت كالا و خدمات است كه شركت به بازار هدف عرضه میكند.

به تعبیر دیگر، محصول، هر چیزي است كه میتواند براي برانگیختن توجه، كسب كردن، استفاده كردن یا مصرف، به بازار هدف عرضه میشود و ممكن است یك خواسته یا نیاز را تأمین كند.

محصول میتواند اشیاء فیزیكی، خدمات، اشخاص، مكانها، سازمانها و اندیشه‌ها باشد.

قيمت Price

قیمت، میزان پولی است كه مشتریان برای به دست آوردن محصول میپردازند.

به تعبیر دیگر، قیمت، مجموعه ارزشهایی است كه مصرفكنندگان، در قبال منافع ناشی از داشتن یا مصرف یك كالا یا خدمت، میپردازند.

مكان Place

آن دسته از فعالیتهاي شركت كه محصول یا خدمت را در دسترس مصرفكنندگان مقصد قرار میدهد، مکان را در آمیخته بازاریابی تشکیل می‌دهد.

گاهی از این عامل با عنوان توزیع یاد می‌شود.

برخی از شركتها شبكه توزیع متعلق به خود را دارند و برخی دیگر این كار را به شركتهای دیگر كه به همین منظور تأسیس شده اند واگذار میكنند.

ارتقا Promotion

ارتقا یا ترویج به فعالیتهایی گفته میشود كه برای انتقال و رساندن مزایای محصول به مصرفكنندگان مقصد و ترغیب آنان به خرید آن محصول انجام میگیرد.

برخی از شركتها مبالغ هنگفتی را خرج تبلیغات میكنند تا شركت و محصولات آن را به خریداران بالقوه معرفی كنند.

علاوه بر تبلیغات، روشهاي دیگري نیز برای ارتقا وجود دارد.

یک برنامه بازاریابی اثربخش، عناصر آمیخته بازاریابی را به گونه‌ای تنظیم و هماهنگ میكند كه دستیابی به هدفهای بازاریابی شركت را تسهیل و تسریع كند.

آمیخته بازاریابی دربرگیرنده ابزارهای تاكتیكی شركت برای كسب موفقیت‌های قوی در بازارهاست.

درواقع، شركتهای موفق، آنهایی هستند كه نیازهای مشتری را به شیوهای مقرون به صرفه و با راحتی و سهولت و از طریق برقراری ارتباطی اثربخش، برآورده می‌سازند.

آميخته ارتقاء

بازاریابی نوین، اكنون دیگر توسعه یك محصول خوب، قیمتگذاري پرجذبه محصول، و سهولت دسترسی مشتریان به آن را كافی نمیداند.

شركتها باید درصدد برقراری ارتباط با مشتریان نیز باشند.

آنچه را كه در سایه این ارتباط، به مخاطب انتقال مییابد نباید به بخت و اقبال واگذار كرد.

برای برقراری ارتباط خوب و مؤثر، شركتها، اغلب، دفترهای تبلیغاتی را به منظور تولید آگهی‌های
اثربخش، متخصصان ارتقاء فروش را به به قصد طراحی برنامه‌های رشد دهنده فروش، متخصصان بازاریابی مستقیم را برای توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و تعامل با مشتریان و مخاطبان بالقوه از طریق پست و تلفن و دیگر ابزارها، و مؤسسات روابط عمومی را برای ایجاد و توسعه تصویری مناسب از شركت به كار میگیرند.

آنها به فروشندگان خود یاد میدهند كه صمیمی، یاری رسان و ترغیب كننده باشند.

برای اكثر شركتها سوال اصلی این نیست كه برقراری ارتباط با مشتریان، ضروری است یا نه، بلكه میخواهند بدانند كه این ارتباط چگونه و از چه راه‌هایی باید برقرار شود و چه میزان پول باید صرف آن كرد.

یك شركت پیشرفته و نوین، نظام ارتباطی پیچیده‌ای را هدایت میكند.

شركت، با واسطهها، مشتریان و همگانهای خویش ارتباط برقرار میكند.

مشتریان با یكدیگر و با دیگر همگانها ارتباط شفاهی دارند.

در ضمن، هر گروه برای هر گروه دیگر، پسخورد تدارک میكند.

كل آمیخته ارتباطات بازاریابی شركت را آمیخته ارتقا Promotion mix مینامند.

این آمیخته، تركیب ویژه‌ای از ابزارهای تبلیغات، فروش شخصی، ارتقاء فروش و روابط عمومی است كه شركت برای تعقیب هدفهای تبلیغاتی و بازاریابی خود از آنها استفاده میكند.

اكنون ابزارهاي چهارگانه ارتقا را تعریف میكنیم.

تبلیغات Advertising :

هر شكلی از معرفی و ارتقای غیرشخصی ایده‌ها، كالاها یا خدمات كه با پرداخت پول انجام میشود و حامی مالی مشخصی دارد.

فروش شخصی Personal Selling :

معرفی شفاهی از طریق مكالمه با یك یا چند خریدار احتمالی به منظور فروش چیزی و برقراري ارتباطات با مشتری.

ارتقاء فروش Sales Promotion :

محركهای كوتاه مدت براي تشویق به خرید یا فروش یك محصول یا خدمت.

ارتباط رودررو face to face :

در این نوع از معرفی كالا ارتباط از نوع بسیار نزدیک است و فروشنده یا معرفی كننده كالا به صورت رودررو با مشتری در تماس است.

صفر تا صد آمیخته‌های بازاریابی فیلیپ کاتلر را در Tumblr هم میتوانید بخوانید

Author: تبلیغاتچی

هدف ما ارائه بهترین راهکارها برای پیشرفت و توسعه کارفرمایانمان است، بطوری که تبدیل به بزرگترین شرکت مشاوره در زمینه تبلیغات و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *